ઘોર કળયુગ – 35 : આજે મેં પ્રથમ વખત “ઉર્વી”ને “કિસ” કરી અને પછી મારા અને “ઉર્વી” વચ્ચે…

Hits: 234મિત્રો આપણે ગયા ભાગમાં જોયું કે ઉર્વી હવે મને માત્ર રોમાન્સ જ નહિ પરંતુ વાસના ભરેલા મેસેજ વધારે મોકલતી

Read more

ઘોર કળયુગ – 34 : મારી અને ઉર્વી વચ્ચેની વાતોમાં માત્ર રોમાન્સ ના જ નહિ પરંતુ “વાસનાયુક્ત” શબ્દો પણ ભળવા લાગ્યા, અને પછી એક દિવસ…

Hits: 247મિત્રો, આપણે ગયા ભાગમાં જોયું એમ ઉર્વીનો પત્ર વાંચીને હું ખુબ જ એકસાઇટેડ હતો પરંતુ હું ઉર્વીની બાબતમાં કોઈ

Read more

ઘોર કળયુગ – 33 : કેટલાય દિવસનો “વાસનાભૂખ્યો” પ્રફુલ હર્ષાને બાથમાં લઈને એવો તૂટી પડ્યો કે …

Hits: 804આપણે ગયા ભાગમાં જોયું કે ઉર્વીનો પત્ર વાંચીને હું ખુબ જ વિચિત્ર પરિસ્થિતિમાં હતો. હું શું કરું એ જ

Read more

ઘોર કળયુગ – 32 : ઉર્વીનો એ પત્ર માત્ર રોમાન્સ જ નહિ પરંતુ કામવાસનાથી પણ ભરપૂર હતો.

Hits: 1065આપણે ગયા ભાગમાં જોયું કે, ઉર્વી એ મારા માટે .પત્ર તેની મિત્ર દ્વારા મારા માટે મોકલાવ્યો। ભારે અસમંજસ વચ્ચે

Read more

ઘોર કળયુગ – 30 : નવરાત્રીમાં ગરબાના બહાને મારા અને ઉર્વી વચ્ચે જે થયું એ…

Hits: 3282ખોટીયો પ્રેમિલાના ઘરેથી નીકળીને પોતાના ઘરે ગયો. તેણે પ્રેમિલાને મારી વિરુદ્ધ કામ કરવાનું વચન આપી તો દીધું પણ। …..

Read more

ઘોર કળયુગ – 29 : પ્રેમિલાએ ગમે તેમ કરીને દવલ ખોટિયાને મનાવી તો લીધો પણ…..

Hits: 935ખોટીયો ઘરમાં ગયો અને પછી તરત જ પ્રેમિલા એ ઘરનો દરવાજો બંધ કરી દીધો. ચરિત્રની બાબતમાં પ્રેમિલા પણ તેની

Read more

ઘોર કળયુગ – 28 : તે જેવો અંદર આવ્યો કે તરત જ “પ્રેમિલા” એ દરવાજો બંધ કરી દીધો અને પછી બંને વચ્ચે …..

Hits: 240એક તરફ ઉર્વીની માં પ્રેમિલા મને અને ઉર્વીને અલગ કરવા માટે રાત – દિવસ એક કરી રહી હતી પરંતુ

Read more

ઘોર કળયુગ – ૨૭ : આખરે પ્રેમિલાએ મારા અને ઉર્વી વચ્ચે નફરત ફેલાવવાની શરૂઆત કરી જ દીધી.

Hits: 833કેમેરામાં પ્રેમીલાની હરકતો જોઇને પ્રેમીલા પ્રત્યે મારા મનમાં ખુબ જ ગુસ્સો હતો. મારે ગમે તે કરીને પ્રેમીલાને રોકવી પડશે

Read more

ઘોર કળયુગ – ૨૬ : કેમેરાના ફૂટેજમાં “પ્રેમીલા”ની બધી જ હરકતો મને સ્પષ્ટ દેખાતી હતી અને પછી ….

Hits: 967          એક દિવસ સવારે હું મારી ઓફીસ પર આવ્યો. જેવો જ હું ઓફિસનો દરવાજો ખોલવા જતો હતો કે, ત્યાં

Read more
error: Content is protected !!