શૂન્ય ટકા કૃષિ ધિરાણ નો ફિયાસ્કો, અભણ ખેડૂતો પાસેથી બેંકો વસુલે છે 10 ટકા સુધી નું વ્યાજ

Hits: 50એક તરફ ભજપ સરકાર ખેડૂતો ના હામી હોવાનો દાવો કરે છે. અને શૂન્ય ટકા કૃષિ ધિરાણ આપવાની વાતો કરે

Read more

65 વર્ષ જૂના કાયદામાં સંશોધન અને ફેરફાર કરશે સરકાર, ખેડૂતોને થશે ફાયદો

Hits: 298કોરોના સંકટના આ સમયમાં કેન્દ્ર સરકાર દ્વ્રારા 20 લાખ કરોડનું આર્થિક પેકેજ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ પેકેજની ફાળવણી

Read more
error: Content is protected !!